Vid Dubbeleken

omslagsbild med dubbeleken från Revingehed

P7 igenkänningssignal

Södra skånska regementet förvaltar, som sista kvarvarande regemente i Skåne, traditionerna från ett antal nedlagda skånska förband. På denna skiva presenterar vi marscherna från tre sådana enheter, vid sidan av regementets egen marsch och den nyskrivna marsch som fått ge titel åt skivan. Men först låter vi regementets traditionella igenkänningssignal ljuda.

Vid dubbeleken

Marschen är en nykomponerad marsch av musikkårens dirigent Jörgen Flink (1964-) och är tillägnad Stefan Smedman, förbandschef för Södra skånska regementet. Den uruppfördes av Hemvärnets musikkår Lund vid ceremonin för chefsöverlämning den 2 oktober 2015 då överste Smedman övertog befälet över regementet. Marschens titel syftar på den mäktiga dubbla ek på Revingehed som har blivit något av en maskot för regementet.

Skånska luftvärnskårens marsch

Denna lilla marschpärla av Ferdinand Lindgren (1899-1984) komponerades under namnet Svensk marsch. Den antogs 1942 som den då helt nyuppsatta Skånska luftvärnskårens marsch, efter att ha vunnit en marschpristävling anordnad för att utse en förbandsmarsch. Lindgren föddes i Lund och antogs vid 14 års ålder som musikelev vid Södra skåningarnas musikkår. Efter att år 1922 ha avlagt militär musikdirektörsexamen vid musikkonservatoriet i Stockholm lämnade han dock den militära banan. Han blev med tiden en av Malmös ledande musikpersonligheter och var bland annat kapellmästare vid Malmö stadsteater och ledare för Malmö brandkårs musikkår. Med denna kår marscherade han år 1945 efter befrielsen av Köpenhamn på Ströget, till folkets stora jubel.

Skånska dragonregementets marsch

Marcia per il Sultano Mahmoud II, som marschen ursprungligen heter, komponerades år 1829 av den österrikiske militärkapellmästaren Giuseppe Donizetti (1788-1856) för den turkiske sultanen Mahmud II som dennes livmarsch, och är alltså inte från början en ryttarmarsch. Den fastställdes år 1870 som marsch för Kungliga Skånska dragonregementet. Sultanens livmarsch hade i det Ottomanska riket ställning som nationalhymn. När den siste sultanen Mehmet VI tillträdde valde han något oväntat Mahmud II:s livmarsch, vilket innebar att Skånska dragonregementet under åren 1918-1922 hade det Ottomanska rikets nationalhymn som regementsmarsch.

Norra skånska infanteriregementets marsch

Marschen fastställdes som förbandsmarsch för Norra skånska infanteriregementet den 6 juni 1945, efter en tävling för att utse en ny marsch för förbandet. Tävlingen föranleddes av påtryckningar från Göta artilleriregemente, efter att båda förbanden tidigare använt sig av Auf nach Valencia som förbandsmarsch. Det utvalda bidraget På marsch, som märkligt nog var det som kom på andra plats i tävlingen, hade komponerats av musikdirektören Sam Rydberg (1885-1956). Rydberg (som för övrigt intog även förstaplatsen i ovannämnda tävling) brukar, i viss konkurrens med Viktor Widqvist, ofta anses som den svenske ”marschkungen”. Epitetet kommer främst av den generellt mycket höga standarden på hans marscher, i kombination med hans ovanligt stora produktion (över 70 marscher).

Södra skånska infanteriregementets marsch

Marschen komponerades av den tyske kompositören Friedrich Zikoff (1824-1877) under namnet Souvenir-Marsch. Den antogs någon gång under slutet av 1800-talet som Södra skånska infanteriregementets marsch. När förbandet 1963 ombildades till pansarförband blev namnet Södra skånska regementet. Zikoff var under 35 år ledare för musikkåren vid Infanterie-Regiment Nr. 18 i Ostpreussen. Under dansk-tyska kriget deltog han med sin musikkår vid stormningen av Dybböls skansar. Tillsammans med tre andra musikkårer, under ledning av den legendariske musikdirektören Gottfried Piefke, stod Zikoffs kår i eldlinjen och spelade Yorckscher Marsch under stormningen av skansarna. Sedan taktpinnen skjutits ur Piefkes hand drog denne sin sabel och fortsatte med den att dirigera de förenade musikkårerna.